פתח ללא דלת חייב במזוזה?

שאלה: 

לכבוד הרב,
האם פתח רק עם משקוף ללא דלת חייב במזוזה?

תשובה: 

לא. יש צורך בדלת, כדי שיתחייב אותו פתח במזוזה. ולא די במשקוף, גם מזוזו מימין ומשמאל, דהיינו קנים, או עמודים או בליטות, שהמשקוף מונח עליהם.

תאריך: 
06/05/15 י"ז אייר התשע"ה
x

Audio Playlist