דילוג לתוכן העיקרי

התחייבות

שאלה

שלום לרה"ג הרב רצון ערוסי שליט"א, יורינו רבינו במקרה של אדם שהחביא חפץ, וכששאל אותו חבירו אם הוא לקח? הלה ענה: אני אתן לך ספר (וציין איזה ספר) אם יתברר שלקחתי, והם לחצו ידיים. לאחר שהתברר שהראשון אכן לקח את החפץ, הוא טען להגנתו שדבריו היו בצחוק ולא התכוין באמת למסור את הספר לחבירו. ועוד הוסיף שמכיוון שלא היה מעשה קנין בעת ההתחייבות לא היתה גמירות דעת ולכן פטור מלהביא את הספר לחבירו. מה הדין? בברכת תזכה לשנים רבות ומועדים טובים

תשובה

ראשית, יש לציין שאותו אדם עבר עבירה של גניבה או גזלה, וחייב להשיב את הגזלה אשר גזל. שנית, לגבי הספר שהתחייב לתת לנגזל, אם יתברר שהוא גזל, לצערי, אינו חייב לשלם ספר זה, כי מדובר באסמכתא, ואסמכתא לא קניא. אילו היה אומר לנגזל, ספר זה קנוי לך מעכשיו, אם יתברר שהחפץ שלך אצלי, היה הספר קנוי לבעל החפץ, לאחר שהתברר כי אכן הוא העלים את החפץ.