ארון הקודש

שאלה: 

הרב שליט"א מדוע הרמב"ם לא מנה את מצוות בניית הארון קודש?

תשובה: 

גם עשיית השולחן וכן עשיית המנורה, וכן עשיית המזבח, רבינו לא מנה כל אחד מאלה כמצוות עשה. כי כולם כלולים במצוות עשה של בניין המקדש. אולם רבינו לא הביא דיני עשיית הארון, הואיל והראשון נעשה ע"י משה רבינו, והוא לא הוחלף לא בבית ראשון, ולא בבית שני, ולא יוחלף בבית שלישי, כי הוא גנוז במעמקי בית המקדש מהרה ייבנה. ודבר זה מלמדנו שתורת ה' היא נצחית, לא תוחלף לעולם.

תאריך: 
13/02/15 כ"ד שבט התשע"ה
x

Audio Playlist