ענייני לשון בפרשה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
ידוע שהתורה מקפידה בכל ענייני הלשון. בפרשה הקרובה, ויצא, יש את הפסוק (פרק לא, פסוק ט) ויצל ה את מקנה אביכם ויתן לי" מדוע רשום אביכם ולא אביכן? האם פרט ללאה ורחל היו שם עוד אנשים מביתו של לבן?
תודה

תשובה: 

שתי תשובו בדבר:
א. דרכה של תורה לדבר בלשון זכר. זה כולל גם את הנקבות, כך בדרך כלל, כמובן שיש והתורה מתנסחת לנקבות בנוסח נקבה.
ב. הרי לבן אמר ליעקב על נכדיו, הבנים - בני.

תאריך: 
27/11/14 ה' כסלו התשע"ה
x

Audio Playlist