שאלות בקשר לפרשת השבוע תולדות

שאלה: 

שלום הרב אני רוצה לשאול כמה שאלות על פרשת השבוע. ()
א. למה יצחק בחר קודם לברך את עשיו הלא הוא יודע שהוא רשע?
ב. למה הוא נחרד לשמוע שהוא בירך את יעקב בידיעה שהוא יודע שעשו רשע?
ג. איך לפי הפשט אבימלך ראה דרך החלון את יצחק ורבקה? ואיך יצחק לקח את הסיכון שבאמת מישהו יבוא על רבקה כמו שאבימלך אמר
ד. למה בגלל שרבקה אמר ליעקב לשקר הוא שיקר לאביו שהוא זה עשו? ה. למה יצחק אמר לעשו שיעקב לקח לו את הברכות הרי הוא ״כביכול״ יוצר סיכסוך ביניהם הוא גם הדגיש שזה היה במרמה? ועוד שאלה בקשר לדוד המלך ובת שבע.. כידוע התורה מלשון הוראה אז איך דוד בא על בת שבע ולא רשום שהם התחתנו לפני? אשמח לקבל תשובות:)

תשובה: 

א. כי הוא רצה לשמור אותו קשור לאמונה, והראיה, שעשו כל כך כאב על הפסד הברכה, וזעק זעקה גדולה ומרה, הברכה אחת לך אבי, ברכני נא גם אני אבי.
ב. החרדה שיצחק חרד, שהבין שאם אירע שינוי בכוונתו, אפשר שיש צורך לאזן בין חלוקת הברכות בין עשו ליעקב.
ג. כל בני זוג צריכים לדאוג שחלונותיהם יהיו מוגפים, כשהם בקירוב ביניהם. יצחק לא סיכן את רבקה, כי אם היה מגלה שהיא אשתו, היו הורגים אותו, ועושים בה המעשה, וע"י שייקחו אותה, הוא ישא ויתן עמם ביחס אליה, כקרוב משפחתה.
ד. רבקה לימדה אותנו לדורות, שיש ואנו צריכים לשקר כדי לשרוד, מפני כל הקמים עלינו לרעה. ה. אמת, אבל בזה הוא רמז לו, שגם יעקב האיש תם, יכול להיות כמו עשו, וכדאי שלא ישתלט עליו או יסכנו. ו. אין התנ"ך נוהג לכתוב כל הפרטים של כל אירוע, רק מקצתם, ואידך - זיל גמור.

תאריך: 
22/11/14 כ"ט חשון התשע"ה
x

Audio Playlist