רמב"ם הלכות בכורים פרק ראשון הלכה ח

שאלה: 

הרמב"ם כותב ומהן החמש שזוכין בהן הכהנים בכל מקום, המתנות, ופדיון הבן ופטר חמור וגזל הגר והחרמים, וחמשתן חולין לכל דבר שאלתי : לאיזה מתנות הכוונה? אבנר

תשובה: 

מתנות כהונה מתנות שה' זיכה את הכהנים בהן. כמו פדיון הבן ועוד. ורבינו מנה חמש מתנות הנ"ל, שהכהן זכאי להן, גם בזמן הזה, בכל מקום.

תאריך: 
14/11/14 כ"א חשון התשע"ה
x

Audio Playlist