מחולוקת ראשונים באגדה

שאלה: 

מבואר בגמ' בסנהדרין" אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב " מבאר רש"י שהעולם יחרב אחרי ששת אלפים שנה, אך המאירי חולק ואומר שהעולם לא יחרב. השאלה למעשה האם העולם יחרב או לא? האם יש כזה כלל שתופסים את פרש"י יותר מהמאירי .

תשובה: 

לפי רבינו, העולם לא ייחרב, ועולם כמנהגו נוהג. והביטוי ייחרב, בלשון האגדה, נתפרש ע"י חכמי תימן, ייחרב מיצר הרע, כלומר מיעוט היצריות, בגלל ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים. אבל הרס"ג והמקובלים פירשו כרש"י, שהעולם הזה ייחרב ויהיה העולם הבא.

תאריך: 
21/10/14 כ"ז תשרי התשע"ה
x

Audio Playlist