דילוג לתוכן העיקרי

בחר בנו מכל העמים

שאלה

שלום הרב, מדוע אומרים "ברוך אתה ה' אשר בחר בנו מכל העמים", אם לפי המדרש ה' פנה לעמים תחילה והם סירבו לקבל את התורה, עד שפנה לעם ישראל והסכימו לקבלה. כאילו אין כאן בכלל בחירה של ה'? מתן

תשובה

מתן היקר, שאלתך מושכלת מאוד. אכן עם ישראל קיבל מרצון את התורה, שמכוחה הוא הפך או יכול להיות עם נבחר, בעוד שהגויים לא רצו לקבל את התורה, ובלי התורה אינם יכולים להיות נבחרים. אולם מתן היקר, עליך לדעת, שמשעה שאברהם אבינו התמיד והתנכר לדתות האליליות שהיו בימיו, והתנהל והפיץ את האמונה בה' אחד, וערכו של משפט וצדקה, וחינך תלמידיו ובניו לכך, ה' כרת עמו ברית נצחית, בברית בין הבתרים. באותלה ברית אברהם קיבל על עצמו שתהיה צוואה מדור לדור, שכל יהודי וכל דור בכל מקום ובכל זמן יתנהלו לפי אמונה בה' ותורתו. וה' הבטיח באותה ברית, כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב. וגם אם עמנו יחטא, ה' ייתן לו ארכה לשוב בתשובה, וזוהי מהותה של הברית, ובאופן זה מתבטאת בחירת ה' בנו, לעולם. וה' יאר עיניך במאור תורתו.