כתיבת ספר תורה

שאלה: 

לכבוד הרב שלום. סופר סתם. כאשר הוא כותב ספר תורה מהודר. מתי מחובת ההלכה הוא מחוייב לטבול במקווה האם כל יום לפני שהוא מתחיל לכתוב. או רק כאשר הוא כותב שם השם. או כל אפשרות אחרת.
תודה ותזכה לכל דמיטב.

תשובה: 

אין בהלכה חובה על הסופר לטבול. יש מנהגי מקובלים בעניין זה.

תאריך: 
29/07/14 ב' אב התשע"ד
x

Audio Playlist