אשמח בבקשה בבקשה כי תאשר שדבריי נכונים.

שאלה: 

בס"ד לרב שלום, אשמח בבקשה בבקשה כי תאשר שדבריי נכונים.
1. עמ"י נענשו בסיפור של נחש הנחושת לעומת חטא מי מריבה שלא נענשו, מפני ש בחטא מי מריבה הטענה שלהם הייתה נכונה ואמיתית (אולי הדרך בה פנו לא הייתה נכונה ) לעומת בנחש הנחושת שהטענה לא הייתה נכונה אלא הם יתלוננו כי היה להם קושי של הטרחה בדרך.
2. שמו דווקא את הנחש במקום גבוה כדי שכולם יסתכלו עליו ויתרפאו, לפי הדרש - דווקא במקום גבוה מפני ש עמ"י כאשר יסתכל על הנחש יסתכל לכיוון השמיים ששם ה' נמצא וייעשו תשובה ( בעצם מי שלא עשה תשובה לא יתרפא) אשמח אם כבוד הרב יענה לי על קצת משאלותיי שאלותיי הם:
1. על מה עמ"י התלוננו?
2. מה היה חטאם של עמ"י?
3. על מה דברו עמ"י על משה וה'?
4. מדוע עם ישראל נענש?
5. למה דווקא נחש נבחר להעניש את עמ"י? באיזה ל"ה חטא הנחש.
6. האם עמ"י התלוננו על הקושי בדרך? או שהתלוונו על הקשיים שלהם בזמן שהיו הולכים בדרך

תשובה: 

1-4. תלונותיהם היו כלליות, ולא ספיציפיות, אף שפירטו עניין הלחם והמים, כי כבר ניתן להם לחם, וגם מים. ולכן תלונותיהם אלו, הפעם, היו הוצאת דיבה על ה' ועל משה, שכביכול לא סיפקו צרכיהם במדבר, וזו היתה הוצאת לעז. במיוחד שכל התנהלותם במצבים ובמדבר, היתה רצופה בהשגחה אלקית פרטית נסיית. משום כך ה' התייחס בחומרה לכפיות הטובה שלהם ולהוצאת הלעז, שהיא כמרידה בה' ובמשה.
5. כי הנחש מפעיל את בעלי הלשון, והלחש, לשון הרע והוצאת שם רע.
6. הם ניצלו את הסיבוב בדרך כדי להתלונן על כל הדברים גם בלי הצדקה לכך.

תאריך: 
04/05/14 ג' אייר התשע"ד
x

Audio Playlist