פרשת קדושים - איסור עבודה זרה.

שאלה: 

שלום רב. מדוע בפרשת קדושים פרק י"ט פסוק ד' יש מיקוד ופירוט בסוג העבודה הזרה, מדוע לא כתוב פשוט שאסור לעבוד עבודה זרה?
תודה .

תשובה: 

יש עבודות מיוחדות שהתורה מצאה לנכון בגלל חומרתן, להזהיר עליהן באופן מיוחד, כך לדוגמה להעביר למולך שבפרשת קדושים.

תאריך: 
27/04/14 כ"ז ניסן התשע"ד
x

Audio Playlist