קשירת ציצית לשיטת הרמב"ם

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
ב"ה, אני וחבר טוב שלי מתחזקים מאוד ללכת בדרכי הרמב"ם...
רציתי לשאול את הרב, האם הרב יוכל להסביר לי בלשון פשוטה ככל האפשר, כיצד קושרים את הפתיליות של הציצית לשיטת הרמב"ם, ולציין את המקור.

תשובה: 

לקחת ארבעה חוטי ציצית להשחילם בחור שבכנף הטלית, לשלשלם מתחת לכנף, או בצדו, לקשור ארבעה חוטים בארבעה חוטים בצידי הכנף, שני קשרים, לאחר מכן, ליטול חוט אחד משמונת החוטים, ולסבוב מסביב לשמונה חוטים שני סיבובים (ליפופים), ובשלישית משחיל החוט, שהשלושה ליפופים יחזיקו מעמד מאותה חוליה מרחק מסוים, ושוב ילפף שלושה ליפופים, וירחיק ושוב, עד שיהיהו לו שבע חוליות או שלוש עשרה חוליות, לפי בחירתו, אבל שחוטי הענף הבלתי מלופף, יהיו פי שניים מהחלק המלופף.

תאריך: 
11/04/14 י' ניסן התשע"ד
x

Audio Playlist