סופר סתם

שאלה: 

לכבוד הרב שלום,
1. האם לסופר סתם הכותב ביד שמאל אין שום מניעה לכתוב ספר תורה.
2. מה עדיף לכתוב ספר תורה לפי מנהג תימן על גויל או על עור רגיל. כאחינו הספרדים.
תודה

תשובה: 

1. אם הוא איטר, כותב ביד ימין (החזקה) שלו, שהיא שמאל של כל אדם, שו"ע, או"ח, לב, ה. כל זה לשיטת הגהות מימוניות, שכתב שצריך כל סופר לכתוב בימין, ואם כתב בשמאל - פסל. וכתב מארי על כך, רבינו, תפילין ומזוזה וספר תורה, ב, א, אות א, שרבינו השמיט דין זה, ונכון שאורחא דמילתא שאדם כותב בימין, אך אם כתב בשמאל - לא פסל. ושו"ע, או"ח, לב, ה, פסק כהגהות מיימוניות.
2. בוודאי על עור גויל.

תאריך: 
07/04/14 ז' ניסן התשע"ד
x

Audio Playlist