הלכה

שאלה: 

לכבוד הרב שלום רב
1) אדם צריך ליטול ידיים לקריאת שמע ולתפילה ברוך ד' אני מקפיד על נטילת ידיים ונראה אפילו גם בצורה די מוגזמת. למשל אם בטעות נגעתי בפנים מבלי משים אז אני רץ שוב ליטול ידי, או בשיער הראש או בזקן ואיני מרשה לעצמי לקרות שמע או להתפלל ללא שידי יהיו בתכלית הנקיות, אפילו אני נזהר לא לגעת בידים של אחרים שמא הם לא נטלו ואצטרך ליטול שוב. א) האם מה שאני עושה זה תקין או שזה חומרא בעלמא
ב) מה הגדר שמצריך שוב ליטול ידיים לק"ש ותפילה. זאת אומרת מה הם המקומות שאם נגעתי בהם אצטרך ליטול שוב ידיים.
2) יש לנו מצנם בבית שכנראה אם נטביל אותו הוא יהרס כי הוא עם רכיב אלקטרוני האם חובה עלינו להטבילו בכל מקרה, ואם יש אפשרות לפרקו ע"י טכנאי ולהטביל רק את המתכת אבל כנראה שזה יהיה יקר יותר מהמצנם, עדיין נצטרך לעשות זאת? יש לציין שכרגע אנו משתמשים בו ע"י קולות של פוסקים למשל שהוא מחובר לשקע חשמל ולא נייד וכו'.
3) בבית הכנסת ליד הבית יש את העזרת גברים ובאותו קומה עם חומה בגובה מטר וחצי המבדילה בינו לבין עזרת נשים.. העזרת גברים גדולה פי 3 מהעזרת נשים באורך וברוחב כך שיש חלק בעזרת גברים שאי אפשר לראות מעזרת נשים. התפילה מתקיימת בעזרת נשים. א) אם אני מתפלל שמונה עשרה בעזרת גברים אני יוצא ידי חובת תפילה במניין לכתחילה או שעדיף להכנס בתפילה לעזרת הנשים?
ב) אם התשובה לשאלה היא כן, האם אוכל להתפלל בכל מקום בעזרת הגברים גם במקום שהוא די נסתר מעזרת הנשים?
4) איך אפשר להפוך לפרווה מכסה של סיר פרווה שבטעות כיסינו בעזרתו סיר בשרי?
תודה רבה וכבוד רב

תשובה: 

1. זו חומרא יתירה, וטורדנית מאוד, כמתואר בשאלתך. לפי הדין, רק כשנוגעים בצואה, יש חיוב בנקיון הידיים, לפני שקוראים ק"ש.
2. אם באמת לא ניתן לפרק ולהרכיב, אפילו את הכיסוי שלו, תצטרכו לסמוך על המקילים, כגון שקניתם מיהודי שקנה מגוי.
3. לפי רבינו, עליך להיכנס למקום שבו הציבור מתפללים.
4. להגעילו.

תאריך: 
03/04/14 ג' ניסן התשע"ד
x

Audio Playlist