דילוג לתוכן העיקרי

המלאך הגואל

שאלה

מארי מ כובדי רבנו כותב בהלכבוד ע"ז שאין לפנות למאלכים וכו' בתפילותינו אלא לה' ישירות וידוע שאנו מדלגים על הסליחות אראלי מרומים וכו' שיש בהם מן הנ"ל. אך מי הוא אותו מלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים כפי שאומר יעקב אבינו? אודה למארי שיבהיר לי תשובה זו במשנת רבנו ומארי

תשובה

עיין פירוש הראב"ש על התורה, שפירש בשם רס"ג, שיעקב אבינו לא התפלל למלאך מסוים, אלא לה', ואמר, ה' שגאל אותי מכל רע שנקרה בדרכי ע"י מלאכים שונים, כי הרבה שלוחים להקב"ה. והוא ה', ישלח מלאכו כדי לברך אל הנערים ויעזרם, בכל דבר ודבר.