קפנדריא מהמטבח לחוץ

שאלה: 

שלום לכבוד הרב ותורתו. " בע"ה אשתדל לפרט שאלתי : (א) בביהכ"נ בשכונה יש לנו מטבח ואולם. המטבח נמצא בתוך ביהכ"נ (יש לו דלת מתוך ביהכ"נ ודלת לבחוץ), ואילו האולם שהוספנו צמוד לקיר ביהכ"נ (יש לו דלת משל עצמו). כשאנחנו מסיימים לסעוד באולם, אנחנו מחזירים את הסכו"ם למטבח, ויוצאים. ולפעמים, אני אוכל בעזרת הנשים, ואז נכנס למטבח שבתוך ביהכ"נ. האם המטבח נחשב לביהכ"נ? שאם לא, לפעמים יוצאים מהאולם, נכנסים למטבח, שמים את הסכו"ם ויוצאים דרך דלת ביהכ"נ, ולכאורה אנחנו מקצרים דרך ביהכ"נ. מה עושים? " (ב) האם מותר לדבר במטבח דברי חולין (טלפון או שיחת רעים) וכן בעזרת הנשים? " (ג) האם בכלל מותר לאכול במטבח וכן בעזרת נשים? " מקוה שהייתי ברור.
תודה רבה מראש, ט"ו בשבט שמח, אילן א.

תשובה: 

א. אני לא לגמרי הבנתי את הצורה, ובכל זאת אנסה להשיב. אני מבין שיש בבית הכנסת פינה עם קירות או מחיצות קבעות, ואותה פינה היא מטבח, למטבח זה אין שום קדושת בית הכנסת. אולם צריכים לפתור קושי הלכתי אחר, שהמעבר מן האולם למטבח הוא דרך בית הכנסת, ודבר זה אסור. או מן המטבח לאולם, כי אז בית הכנסת משמש כמעבר, ואסור.
ב. מבחינה הלכתית אין איסור לדבר במטבח בשיחות טלפון ושיחת חולין של רעים, אבל בעזרת נשים יש להחמיר, יש שנותנים לה דין קדושת בית הכנסת, בגלל שהנשים מתפללות בה בקביעות, ורצוי להחמיר בזה.
ג. במטבח - כן. בעזרת נשים - רצוי שלא.

תאריך: 
15/01/14 י"ד שבט התשע"ד
x

Audio Playlist