בניו נכפים

שאלה: 

האם נכון שענין בניו נכפין זה דווקא בשרגא מסיבת שד שבאש, אבל באור אחר כמו לדים או אור לבן (ללא חוט להט) אין סכנת בניו נכפים? (מלבד כמובן שאסור מסיבות צניעות)

תשובה: 

אמרו חז"ל במסכת פסחים, קיב, ב, המשמש מיטתו לאור הנר, הווין לו בנים נכפים. והדבר פשוט שדברי אגדה אלה נועדו להרתיע בני אדם, משום שחז"ל ראו בקיום תשמיש לאור הנר כדבר מגונה, נדה, טז,
ב. כשם שאסרו חז"ל לשמש מיטתו לאור היום, נדה, י, ב, דווקא משום ואהבת לרעך כמוך, כי כדי להבטיח אהבה בין בני הזוג יש צורך לשמור על צניעות בעת התשמיש, שאם לא כן, עלול הוא להגיע ליחס של זילות כלפי אשתו, שתהפוך בעיניו רק כמספקת צרכיו המיניים בלבד. וכל ביטוי בעניין שדים וכיו"ב נועד רק להרתיע, מי שצריך להרתיעו בדרך זו.

תאריך: 
12/12/13 ח' טבת התשע"ד
x

Audio Playlist