מנהג ישראל

שאלה: 

לק"י " שלום לכבוד הרב ותורתו. יש מנהג אצל יוצאי אתיופיה לא לעשות ברית מילה בביהכ"נ מהטעם שהאִשה טמאה, ובאתיופיה אף היו הנשים מחכות מחוץ לביהכ"נ 40 ו80 יום לפי הצורך מחוץ לבית, ק"ו מחוץ לבית ה', וכן כל מי שנוגע בה. כיון שקצת איבדנו תורה שבע"פ, נותרנו עניים בהלכות ומנהגים ות"ח וכו', ואין הסמכה רבנית לק'סים בארץ, מה שגורם לצעירי העדה "להסתפרד" לגמרי כאילו גורשו מספרד ולא מייחסים חשיבות כלל לק'סים. ומהידוע לי כי לרוב הדעות, מנהג שיש לו מקור - מנהג תורה הוא (ויש דעות שאומרות שאף מנהג שאין לו מקור תורה הוא). וראיתי בשו"ע סי' פח שאומר הרמ"א כי 'יש שכתבו שאין לאִשה נִדה בימי ראיתה לִכנס לבית הכנסת וכו' יעויין שם. משמע יש פסיקה הלכתית בנושא גם בקהילות אחרות (ואמר רבינו ירוחם שם שיש שטועים לנהוג ככה, משמע גם נהגו כפסיקות הללו). אם כך, יש על יוצאי אתיופיה להקשיב לזקני העדה ולהמשיך במנהג הזה מעיקר הדין?
בתודה רבה מראש, חג אורים שמח.

תשובה: 

ראשית, יש לקיים ברית מילה בזמנה, וניתן לקיימה בבית הכנסת. שנית, מבחינה הלכתית עקרונית, אין איסור שאישה נדה תיכנס לבית הכנסת, אך יש שנהגו להחמיר, שאישה נידה בימי ראייתה, לא תיכנס לבית הכנסת. לכן אם ברצון היולדת אשר עדיין שותת דמים, להשתתף בברית, אם היא מהנשים שהחמירו (ובודאי יש למנות את הנשים האתיופיות, בכלל זה), לקיים את הברית, באולם שאינו בית כנסת. אשר לזקני העדה, ורבניה, אכן צו השעה להחדיר את התורה שבעל פה לעדה יקרה זו, כדי שתתאחד ותתמזג עם כל בני עמנו.

תאריך: 
02/12/13 כ"ט כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist