תפילת הפרנסה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. מדוע בתפילת הפרנסה אומרים את הפסוק "ויהי ה' את יוסף"? מה מיוחד בפסוק הזה?
2. מדוע אומרים את הפסוק 7 פעמים?
3. מדוע אומרים את הפסוק ישר והפוך?
תודה וכל טוב.

תשובה: 

זהו מנהג קבלתי, מבוסס על ליקוטי האר"י ז"ל. יעקב אבינו חי בארץ כנען 130 שנים, ובכך הוא תיקן את המאה ושלושים של אדם הראשון, כי יעקב הוא קדומת המת, ואדם הראשון היה פגם במות. ובארץ מצרים הוא חי שבע עשרה שנים, כמנין טוב. ומידתו של יוסף היא טוב, ויחד הם פירנסו את ישראל במצרים. זה בהתעוררותו למעלה להמציא את שורש הפרנסה, מוצא פי ה'. וזה המשיכו למטה לתוך גשם הפרנסה. עיין שם משמואל ספר בראשית פרשת ויחי. ומכאן היפוך הפסוק למעלה למטה. וע"י אמירתו שבע פעמים מחזקים את הענייין כדי לפתוח את שערי הפרנסה.

תאריך: 
18/11/13 ט"ו כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist