אישות

שאלה: 

שלום הרב, התחתנתי בחופת נידה ולא התייחדנו מעולם לשם אישות בפני שני עדים כשרים. ועכשיו למדתי ברמב"ם שלא גמרו הנישואין. השאלה שלי היא מה עלי לעשות כיום? האם עלינו לעשות חופה מחדש או להביא עדי יחוד לשם אישות?

תשובה: 

עליכם להתייחד בפני שני עדים. כדי שיהיה להתייחדות זו דין חופה.

תאריך: 
04/11/13 א' כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist