דילוג לתוכן העיקרי

אכילה לפני קידוש

שאלה

שלום לכבוד הרב,
הרב אומר שמי שאוכל בשבת בין שחרית למוסף חייב לקדש. ידוע כי מי שיקבע סעודה שניה רק לפני מוסף לא יצא ידי חובה, כי זמנה אחרי מוסף ולכן גם מי שקידש לפני מוסף יחזור ויקדש אחרי מוסף כי הקידוש היה רק להתיר את הטעימה, אם כן למה לפני מוסף צריך לברך? האם אנו מקדשים מספק מחשש לדעה שמא חייבים בקידוש גם לפני מוסף?

תשובה

אני שוב חוזר ומבהיר ומסביר:
א. אסור אפילו לטעום לפני תפילת שחרית, כל יום. ולאו דווקא בשבת. משום שלא תאכלו על הדם, לא תאכלו לפני שתתפללו על דמכם.
ב. אחרי שחרית בימי חול, מותר לאכול. אך ביום שבת, כל עוד לא התפללו מוסף, מותר רק לטעום, עד כביצה. והרוצה לטעום, יקדש, כי אין היתר לטעום בלי קידוש, כלומר הקידוש במקרה זה אינו קידוש במקום סעודה, אלא רק מתיר למי שרוצה לטעום לפני מוסף. אחרי מוסף מותר לאכול, ולכן יקדש במקום סעודה. הקידוש שהתקינו חז"ל ליום שבת, והוא הנקרא קידושא רבא.