דילוג לתוכן העיקרי

בבקשה אם יש אפשרות לרב לעזור לי בשאלות שלא הבנתי...

שאלה

בס"ד לרב שלום, מה הייתה המטרה של מפקד שבט לוי (המפקד שנערך מגיל חודש ומעלה...)?
2. לפני חטא העגל הבכורות היו אמורים לשרת במשכן האם הסיבה היא:בגלל שה' הציל אותם במכת בכורות הרי כול הבכורות כולל בכורות ישראל היו צריכים למות לכן אחרי ההצלה הבכורות שייכים לה' לכן בחר בהם שישרתו במשכן האם זאת הסיבה?
3. האם חלה על הבכורות קדושה לפני חטא העגל בגלל ש נבחרו לשרת במשכן לכן הם קדושים לכן יש להם קדושה של בכור?
4. כמה זמן אחרי מעמד הר סיני משה עלה להביא את לוחות האבן?
5. איך לפי הפשט נוצר העגל?
6. האם אחרי חטא העגל נעלמה הקדושה שהייתה צריכה להיות לבכור ועברה ללויים כיוון שלא חטאו?
7. האם אחרי חטא העגל אין קדושה יותר לבכורות?
8. הבכורות שירתו במשכן כי אחרי ההצלה במכת בכורות בגלל שה' הציל אותם הם שייכים לו ולכן בחר בהם לשרת במשכן אבל הרי כל עמ"י שייך לה'?

תשובה

1. נא לכתוב את הפסוק במדויק.
2. ע"י משה שהחזיקו ביד, או ספירת אצבעות.
3. י"א שכך היה ע"י בת קול אך לפי הפשט, ספרו משהו משל התינוק, כובע, או חיתול וכיו"ב.
4. כל שאינו נפל, לפחות מגיל שלושים יום.
5. למניינם.
6. נשא ופקוד הם מלים שמשתמשים בהם לצורך מפקדים, ופעמים שמשתמשים בפקוד, ופעמים בשא. אבל יש מקום להטעים בכל מקום טעם לשינוי.