תוספת הדס כשר למצוה

שאלה: 

יורנו מורנו בדבר הוספת הדס כשר (שאינו שוטה) למצוות לולב. בשנה שעברה הוספתי הדס כשר - משולש למצוה משום שלדעתי זה היה יפה יותר להתנאות במצוה זה, משום שהענפים היו ישרים אד ושווים בגודלם ובאמת הרגשתי זה אלי ואנוהו. והיום בהלכה יומית אמר אחד מן המתפללים כי יש איסור בדבר משום בל תוסיף, ולכן יהודי תימן נהגו אך ורק תוספת של הדס שוטה על מנת להבדילו מן המצוה. אבקש ממארי תשובה על פי רבנו תבושר במחילה וסליחה וכפרה

תשובה: 

לפי רבינו - מותר. אך נהגנו רק בשוטה.

תאריך: 
09/09/13 ה' תשרי התשע"ד
x

Audio Playlist