טהרת הבית

שאלה: 

כתב צ. ע. בנך כי לרמב"ם אין ווסת החודש, כיצד יפרנס כב' הבן את דין הרמב"ם פ"ח ה"ו דשם ברור שזה דילוג לחודש. גם הביא שם מהרמב"ן ולא ראה שבהלכות פסק אחרת, וגם בחידושיו פסק שיש להחמיר

תשובה: 

אני מציע שתחילה תפנה אליו בשאלה, ואם תשובתו לא תספק אותך, אתה יכול לפנות אלי, כי כך מידת הנימוסין מחייבת לפנות לבעל דבר, ובכבוד.

תאריך: 
02/09/13 כ"ז אלול התשע"ג
x

Audio Playlist