דילוג לתוכן העיקרי

נישואי כהן

שאלה

האם מותר לכהן להתחתן בימינו עם מי שבעברה שכבה עם גוי? (שלא בקשרי נישואין) מה דעת הרמב"ם בעניין? (שאלתי בעבר את הרב אהרון קאפח בעניין ואמר לי שאין עם זה בעיה. אך כיום אני שומע שרוב הרבנים אוסרים. אך אני לא מבין.. קשה כיום להגדיר מישהי כ"זונה" על עניין זה במציאות של היום. לצערנו היום כמעט כולם נגועים בדבר הזה. השאלה הזו נוגעת לי באופן אישי, מפני שהכרתי מישהי לקשר שאני מקווה שיוביל לחתונה ואמרתי לעצמי לא לשאול אותה שאלות בעניינים האלה. מפני שעדיף לא לדעת. על עצמי אני אומר "עדיף שיהו שוגגין ואל יהיו מזידין" אך הבנתי שהנפקא מינה היא שגם בניי ממנה ייפסלו לכהונה. וזה מאוד מדאיג אותי, מפני שזה יכול לגרום לי להיפרד ממנה. אני לא רוצה. לא כל יום אתה פוגש מישהי שמתאימה לך אשמח לתשובתך המהירה בעניין, סליחה על החוצפה,
תודה מראש.

תשובה

אם ידוע שאכן גוי בעל יהודיה, הרי עשה אותה זונה, גם לפי רבינו, כי אם רצה לבעול אותה, ע"י נישואין, הוא מנוע מכך. ולכן הוא פסלה לכהונה. אמת, לצערנו הרב, יש התדרדרות מוסרית, כי המתירנות בימינו הולכת וגוברת. אבל אין מציאות יכולה להפוך את האסור למותר. אלא שאין אנו נוברים וסומכים על חזקת כשרות, אבל כל שהדבר ידוע, כגון שיצאה עם גוי, והתנהלה עמו כאיש ואישה, ברור שנפסלה לכהונה.