תשליך...

שאלה: 

בס"ד לרב שלום, האם תשליך זה מנהג או מצווה שחייבים לקיים?
2. האם בנות ספרדיות צריכות לקיים את מצוות תשליך מה בקשר לבנים?
3. מהו המקור למנהג זה?
4. האם אפשר לקיים את תשליך ליד ברז מים או חייב נהר?
5. מי שלא חזר בתשובה האם יועיל לו התשליך?
6. מתי יש לקיים את מצוות תשליך אחרי איזה תפילה? האם בשתי ימים של ר"ה

תשובה: 

1. התשליך הוא מנהג. יהודי תימן לא נהגו מנהג זה.
2. בנות ספרדיות אינן נוהגות להשתתף בתשליך. בנים קטנים אינם משתתפים בתשליך.
3. י"א זכר לאברהם אבינו, שכשהלך לעקוד את יצחק בנו, נדמה לו השטן כנר, ואברהם אבינו בכל זאת הלך בנהד, עד שהמים הגיעו עד הצוואר, ואז אברהם אבינו אמר, הושיעה ה' כי באו מים עד נפש, וכדי שנגיע לדרגה כזו של מסירות נפש והכנעה נהגו בתשליך, אבל יש עוד טעמים למנהג זה.
4. אפשר ליד ברז מים שמתחתיו יש גיגית עם קערת מים.
5. העיקר הוא לחזור בתשובה. לא התשליך.
6. נוהגים לפני תפילת ליל שני של רה"ש.

תאריך: 
29/08/13 כ"ג אלול התשע"ג
x

Audio Playlist