יורד לאומנות חברו

שאלה: 

לכבוד כה"ת, 1 - יש לי לקוח שאני מוכר לו מספר מוצרים. מכר של משפחתי, נקרא לו שמעון, מוכר לאותו לקוח מוצרים אחרים כך שאנו לא מתחרים. אולם בזמן האחרון הגיעה לידי האפשרות למכור ללקוח הזה גם את אותם המוצרים ששמעון מוכר לו ובמחירים יותר טובים (המחירים היותר טובים הם לא בגלל שאני רוצה "לגנוב" משמעון את הלרוח אלא בגלל שיש לי קשרים יותר טובים ואני משיג מחירים יותר טובים). אם אעשה זאת מן הסתם אני ירויח יותר ושמעון יפסיד. האם זה נקרא יורד לאומנות חבירו? האם מותר לי לנהוג כן? 2 - בדרך כללת כשאני רואה שראובן מוכר ללוי מוצר מסויים ומרויח טוב האם מותר לי לנסות גם כן למכור את אותו מוצר ללוי? תזכו למצוות ולהגדיל תורה ולהאדירה!

תשובה: 

לא כתבת אם מדובר בחנויות של חברך ושלך או בבסטות או ברוכלות. על כל פנים, באופן כללי ניתן לומר, כל בני עיר אחת או מקום שמשלמים בו מסים, כמו מועצה איזרית בכל אותו תחום, יכול כל אחד מבני אותו תחום לפתוח חנות, ולמכור אותם מוצרים שחברו מוכר, כי כל אחד זכאי לפרנסה. ולא עוד רשאי הוא להוזיל ולרכוש לקוחות, ואפילו של חברו, אם ההוזלה נעשית בדרכים אמתיות ולא שקריות (כגון על חשבון איכות וכיו"ב), כי כל המוזיל זכור לטוב, כי בהלכה יש עדיפות לצרכן, עיין משנה, ב"מ, סוף פרק רביעי הלכה כרבנן, והרמב"ם, מכירה, כב, ד, והל' שכנים, ו, ה, ושו"ע, וחו"מ, קנו, ה, ו, ושו"ע, חו"מ, רכח, יח, אמנם שו"תפנים מאירות רצה להגביל את אפשרות ההוזלה רק למוצרים מסוימים, שאין עליהם פיקוח על מחיריהם, אבל דחו דבריו, שכנראה דבריו התייחס למציאות מסוימת שהיתה במקומו ובזמנו. והעיקר להלכה שהפחקים טיפלו יותר באונאת מידות ולא במחירים. ורק פיקחו שלא תהיה הפקעת מחירים, אבל לא פיקחו כנגד הוזלת מחירים אם היא נעשית ביושר ובהגינות. תוכל להאזין בהלכה יומית באתר נצח ישראל באודיו.

תאריך: 
17/07/13 ט' אב התשע"ג
x

Audio Playlist