רפואה

שאלה: 

לרב שלום וברכה רבינו כתב שלא להתרפא ע"י גוי או מין 1 האם בימינו רופא חילוני נכלל בהגדרה זו? ומה לעשות כשאין ברירה אחרת?

תשובה: 

רופא אלילי - אסור. רופא גוי עוין - אסור. השאר - אין איסור.

תאריך: 
27/06/13 י"ט תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist