לקט שכחה ופאה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
האם נהגו בתימן ב״לקט שכחה ופאה״? וא״כ האם מדאוריתא או מדרבנן,
תודה, נתנאל.

תשובה: 

מן התורה רק בארץ, רבינו מתנ"ע, ומדרבנן גם בחו"ל, א, יד. לא ידוע לי שנהגו. כי בצנעא וסביבותיה לא עסקו בחקלאות, ובשרעב במידה ועבדו בחקלאות דומני, שבשדות גויים, ולא בשדות שלהם. אבל גם הדין המחייב בחו"ל מדרבנן לקט שכח ופיאה, הני מילי כשיש באותה סביבה עניי ישראל, שהרי גם בארץ ישראל מתנות עניים הנובעת מקדושת א"י, נותנים לעניים שאינם יהודים, רק משום דרכי שלום, עיין דרך אמונה, שם, אות פ"ד. ניתן להאזין להלכה יומית באתר "נצח ישראל".

תאריך: 
12/06/13 ד' תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist