כשרות

שאלה: 

שלום כבוד הרב
רציתי לשאול אני מגדל ענבים ולימונים בעציצים במרפסת. ועכשיו צמחו פרי ראשונים. האם הם כשרים?
תודה?

תשובה: 

כתב רבינו הלכות מעשר שני ונטע רבעי, י, ח, הנוטע בעציץ שאינו נקוב חייב בערלה, אע"פ שאינו כארץ לזרעים, הרי הוא כארץ לאילנות. ואילן שנטעו בתוך בית חייב בערלה. ופירשו בירושלמי שהשוני בין עציץ שיש בו אילנות לעציץ שיש בו זרעים, ששורשי האילנות חזקים ומרועעים את העציץ וסורקים אותו ויונק מן האדמה. ולכן חייב בערלה, ולפי זה אם העציץ היה ממתכת, שאינו מתרועע אינו חייב בערלה מדאוריתא רק מדרבנן (דרך אמונה). ולפי זה עציץ במרפסת, שיש בה רצפה, היא כמו עציץ במתכת, וחייב בערלה רק מדרבנן. ויש ספק אם יעביר שתילים אלו עם גושם, כדי לנטעם באדמה, אם שומרים על שנות הערלה, שהרי חיוב הערלה רק מדרבנן, עיין שו"ת יביע אומר, ח"י, לג.

תאריך: 
07/06/13 כ"ט סיון התשע"ג
x

Audio Playlist