בדיקה אחר תשמיש

שאלה: 

שלום לרב
אישה ואיש הבודקים אחר מעשה כדברי רבנו, אלא שכיוון שהאישה רגילה לראות כתמים ואפילו די קרוב מיום טבילתה, כתמים שכשלעצמם אינם מטמאים, אך בשל המעשה, הדם המצוי בפנים וכרגיל יוצא ככתם על הפד וכד', נמצא על העדים, ולכן היא נטמאת. כלומר אין הדם יוצא ממש מן המקור מחמת התשמיש אלא רק השאריות המצויות בנרתיק מלכלכות את העד. השאלה היא אם יש צד היתר, נניח ביום שראתה כתם ועלול הדם הנשאר בפנים ללכלך העדים, להימנע מאותן בדיקות שלאחר מכן כדי לא להיאסר זמן רב לפני עונת הווסת.
תודה רבה ושכמ"ה

תשובה: 

מי אמר לך שהדם היוצא מן הנרתיק אינו מן המקור? ההנחה היא שכל דם היוצא מן הנרתיק, הוא מן המקור, עד שלא יוכח ההיפך, כגון שיש פצע וכיו"ב.

תאריך: 
10/05/13 א' סיון התשע"ג
x

Audio Playlist