האם מותר לאישה לספר את בעלה בזמן שהיא נידה?

שאלה: 

האם מותר לאישה לספר את בעלה בזמן שהיא נידה?

תשובה: 

לא. כי היא נוגעת בו. והרי אסרו חז"ל מלאכות של חיבה גם כשלא נוגעת בו, כגון הגשת כוס יין לפניו. ואבותינו החמירו שלא למסור מפתחות מיד ליד, גם בלי נגיעה.

תאריך: 
26/04/13 ט"ז אייר התשע"ג
x

Audio Playlist