חתונה כיום

שאלה: 

לכבוד הרב,
שלום וברכה.
בעזרת ה' נתחתן בקרוב וברצוננו לברר כמה פרטים בתהליך החתונה, במשנת רבינו, ועל פי מנהגי תימן. כידוע, מנהגי תימן שונים הרבה מהמנהג הרווח כיום, אפילו בקרב האמונים במשנת רבינו ובמנהגי תימן, ונראה שתורת כל אחד בידו. אף על פי כן, נשמח שכה"ר יחווה דעתו, דעת תורה, בשאלות הבאות:
א. האם העדים חותמים על הכתובה לפני החופה או במהלכה?
ב. האם ראוי לבצע טכס כיסוי בהינומה?
ג. האם ראוי לבצע שבירת כוס (בלי שהשבירה תעורר פרץ שמחה, אלא רגע של התבוננות וזכר לחורבן)?
ד. האם ראוי שחדר ייחוד יהיה בעדים, כלומר שהוא יהיה חופת הנישואין? ה. במצבינו היום, שרווקות אינן הולכות בכיסוי הראש, האם ראוי שהכלה תכסה ראשה בצאתה מחדר הייחוד? ו. מהו השימור שראויים בו החתן והכלה (ברכות נד ב)? ז. האם ניתן לקהל לשיר בין ברכות הנישואין? ח. באיזה אופן, ומתי, יש לתת אפר על ראש החתן? ט. האם ראוי לכוון בברכת שהחיינו על הטלית, אף על מצוות הקידושין? י. בסידור שיח ירושלם, בסדר ברכות נישואין, ישנו נוסח ארמי מפורט למעשה הקידושין. אמנם נהגו לומר בקיצור, בלשון הקודש "הרי את מקודשת לי כו"'. איזה נוסח ראוי להעדיף? יא. האם ראוי לקרוא את הכתובה בקול? ועם פירוט סכום הכתובה? יב. מהו "חתן מוחלין לו על כל עוונותיו" (ירושלמי בכורים ג ג)?
תודה רבה לכבוד הרב.
בבקשת מחילה על האריכות, נשמח אף לתשובות קצרות של כה"ר.

תשובה: 

א. לפי מנהג תימן, יש שתי חתימות. על גופו של השטר בצד הקדמי - לפני הקידושין. בצד האחורי - בענין הנודיא, מספר ימים אחרי החו"ק, כי אז שמים את כל הנדוניא.
ב. לא.
ג. אין מקום לשבירת הכוס, אבל היום לא יוותרו על כך. ולכן אני נוהג לתת הסבר לכך באופן שאין השתוללות אחרי השבירה, ובמיוחד אצל בני זוג ערכיים. אני מסיים כמנהג אבותינו באמירת הלל לחתן ולכלה מאוד מאוד יתברכו בילדי טהרה... ואז אין השתוללות אחרי שבירת הכוס.
ד. בוודאי. הייחוד הוא החופה והוא הנישואין ההלכתיים האמתים. ה. כן. ו. יש ללוות אותם בלכתם ממקום למקום, במהלך שבעת הימים. ז. לא. אבל זה מה שנעשה בפועל. שרים ומפסיקים הפסקות רבות. ח. בתימן, לפני הקידושין, בימינו, אני נוהג לאחר החו"ק, כי אז שיא השמחה וניתן לצרוב בתודעת האורחים, שאין שמחתנו שמחה שלמה בלי מקדש. ט. מדוע לא? בעיקר על האשה. י. בימינו יש לומר בלשון הקודש, כדי שבני הזוג והציבור יבינו. יא. כן. ואם אין רוצים לקרוא את הסכום, אפשר לדלג עליו.\ יב. כי עכשיו יש לו פת בסלו (אשה), ויוכל להתגבר על יצרו ולהימנע מהרהורים וממראות, ולקדש חייו ולהתחרט על העבר.

תאריך: 
04/04/13 כ"ג ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist