1. שבת 2. גאולה 3. אישי

שאלה: 

לכבוד מעכ"ת הרב רצון ערוסי יצ"ו שבת
1. מהו הגדר של איסור רפואה בשבת? האם מותר למרוח משחות שמקלות על גירויים או גירודים שונים בעור ביום שבת וכן דברים קלים כגון טיפות עיניים אוזניים אם כן למה?
2. אין מניחים אוכל על הפלטה ביום שבת בין לח או רטוב (מאכלים מרובי רוטב או מרקים שכולו נוזל) בין יבש משום דמבשל בשבת. מהו ומקורו של אותו חילוק שנוהגים אחרים להבדיל בין יבש ללח וכיו"ב?
3. למה אסור להניח על הפלטה מער"ש תבנית או רשת המוגבהת מעט מהפלטה עצמה לא מגוף החימום שלה, ועליה לחמם?
4. כיצד ובאיזה אופן ניתן לחמם אוכל על הפלטה בשבת?
5. לעניין טלטול בשבת מהו מקור האיסור? וכיצד אוכל לדעת אם אני מטלטל או לא לפי הדרך בה אני פוסע או לפי האובייקט אותו אני נושא (ספר, סיר, שקית וכו')? האם ציצית (טלית קטן) נחשב לטלטול ביום שבת?
6. האם כל תכשירי האיפור לאישה מותרים בשבת? (חלקם נצבעין ומצטיירין על עור הפנים חלקם נמרחים חלקם נברשים וכו') ואם כן למה? וכן עניין מריחת משחה צחצוח והקצפה
7. האם יש בעיה למזוג מים ישירות מהמיחם או שיש חשש לבישול תמצית התה או הקפה, ואם לא למה? האם יש צורך במזיגה לכלי שני או שלישי ואלו שנוהגים כך מה פשר נוהג זה? גאולה
1. הרס"ג כתב ב"אמונות ודיעות" שבזמן הגאולה יסייעו העמים להעלאת יהודים לארץ ישראל. האם הרמב"ם מדבר על גאולה או בעיקר על ייחולים למשיח ולהקמת בית הבחירה?
2. מהי דעתו של הגר"י קאפח לעניין הקמתה של מדינת ישראל יישובה ומלחמותיה, האם אנו בזמן גאולה? האם ניתן לסבור שצריפת הכסף ובחינת הזהב היא השואה שהתרחשה? מהי ההתייחסות הנכונה לעובדה שלמעלה מ2000 שנה הארץ שוממה ובשנים האחרונות שב העם לציון.
3. מהי דעתו של הרמב"ם לעניין צבא? על מה נשענים הסוברים שכח לימוד התורה נאצל מלימוד הידיים ללחימה?
4. האם לפי הבנת הגר"י קאפח אמירת הלל ביום העצמאות היא הבנה לא מדויקת לפי המקור בפסחים קיז? שכן אומרים על נס שהתרחש וניצחון במלחמה אינו נס אלא יש בו משהו טבעי, ולטענה זו ניתן לומר כי ה' נלחם לנו וכי אין זה נס? ומהו המקור שאמירת הלל נקבעת עפ"י הסנהדרין? אישי
1. לעיתים אני מתארח בשבתות אצל חברים ורעים ופעמים שניכרת לעין המארחים מנהגיי ופועלי בעבודת ה' – ברכה ואז נטילה, מים אחרונים בכלי, ברכות השחר המתחייבות, איסור להניח אוכל על הפלטה וכיו"ב. ואז שאני נשאל לפשר מעשיי התמוהים זה תמיד מגיע לתשובה שאני משתדל להכיר ולדעת את שבילי חשיבתו של הרמב"ם. מיד לאחר מכן הם שואלים אם אני דרדע ואם אני מקיים את פסיקתו של הגר"י קאפח. אני מוצא את עצמי נבוך ונפשי נעגמת ומרגיש זלזול מוסווה מצידם כלפיי. חשוב לציין כי אני לא מתערער בהשגותיי כלל נוכח דבריהם. אך כיצד עליי לנהוג?
2. האם יש לרב זמנים בהם הוא מתפנה ומקבל מן הציבור לפגישות אישיות?

תשובה: 

שבת
1. כן. כי אתה סובל ומאחר ואתה נוטל תרופות אלו גם בחול מותר לך ליטול בשבת.
2. לפי שיטתנו, תבשיל בין לח בין יבש - אסור משום עובדין דחול. לפי הנוהגים כשו"ע, יבש - כן, כי אין בישול אחר בישול. לח - לא, כי יש גדר בישול אחר בישול בלח.
3. כי גם זה נחשב על התנור ואסור.
4. רק ע"י שעון ובזמן הכיבוי.
5. כל הדברים שזכרת אינם מוקצים ומותרים בטלטול.
6. כל צבע שאינו מתקיים לאותה שבת, מותר.
7. אין למזוג מהמיחם על דבר שטרם נתבשל. אבל מותר למזוג על דברים שכבר התבשלו. גאולה
1. בצפייה למשיח, שיש להאמין בהופעתו, אנו מאמינים שתהיה גאולה שלמה בימות המשיח.
2. אני מעריך שהוא העריך את החשיבות של עם בהקמת מדינת ישראל, אלב הוא מאוד הסתייג מהעובדה שהשלטון הוא חילוני.
3. לפי הרמב"ם, יש להתגייס. יש שלמדו מדברי הרמב"ם שכל אחד יכול להיות כשבט לוי.
4. הלל רק ע"י סנהדרין כנימוק של רבינו לחנוכה. אישי
1. לנהוג בצינעה ולא להיעלב. סוף שהאמת תנצח, אבל רק בדרכי נועם.
2. לפי תיאום מראש.

תאריך: 
24/03/13 י"ג ניסן התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist