ברירת אורז בפסח

שאלה: 

האם מותר לברור אורז בימי חוה"מ לכתחילה?
תודה

תשובה: 

מותר. כי אם יש זרעוני דגן, אין זאת אומרים שהם חמץ, וגם חמץ עצמו, מותר ליטלו בחול המועד ולבערו על אתר.

תאריך: 
11/03/13 כ"ט אדר התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist