גיור לחומרא / ממזרות

שאלה: 

לק"י. שלום לכבוד הרב.
קראתי ברשת לגבי פסיקתו של הרב הגדול אברהם שפירא ז"ל בעניין יהודי אתיופיה שקבע כי עליהם לעבור גיור לחומרה ע"י הטפת דם ברית, ובכך שתבע מהם גיור לחומרה הוא פתר להם את בעיית הממזרות (בגלל נישואין וגירושין שלא נעשו על - פי ההלכה). כמדומני שהרב אליעזר וולדינברג ז"ל נקט בשיטה דומה קצת באומרו "כל מה שנחוש עליהם שהמה יהודים הבעיה מחמירה מכמה פנים ויותר... ומאידך, כל כמה שיתברר אצלנו ביותר שבכלל לא מבנ"י המה, תיפתח לפנינו הדרך ביותר שנוכל לקבלם ע"י גיאות כדת וכדין' (ציץ אליעזר, ח"ד, ס' רי"ט). א) לא הבנתי את התועלת שבשיטה. אם אותו יהודי באמת ממזר, איך הפיכתו מיהודי ממזר לגוי תשנה את המציאות שהוא יהודי? שהרי אם הוא אותו אתיופי שעולה ארצה ועובר גיור לחומרא הוא בכלל יהודי, אז הוא יישאר יהודי, ואם היה ממזר, אז ישאר ממזר, גם אם יטבול מאתיים פעמים.
ב) אשמח לשמוע דעת הרב הגאון יוסף קאפח ז"ל לגבי קבלת יהודי אתיופיה ושאר חכמי תימן אם יש להם דעה בנושא.
ג) חשוב לי להדגיש כי התשובות אינן מהוות לי הלכה למעשה כיון שלענ"ד הן רק ליהודי המסתפק עצמו ביהדותו (כגון שלא קיבל מורשת) או רק בשביל שיהיו העם שוקטים, דהיינו הספק שלכם ולא שלנו, אלא שרוצה להבין את הסברה כסברה.
תודה רבה לרב. אשמח לתשובה. חודש שמח. אילן.

תשובה: 

כבר השבתי.

תאריך: 
10/02/13 ל' שבט התשע"ג
x

Audio Playlist