גיור לחומרא - הרב שפירא

שאלה: 

לק"י. לכבוד הרב שליט"א. בעניין פסיקת האשכנזים (לרוב) שיהודי אתיופיה צריכים לעבור גיור לחומרא, קראתי את דעת הרב הגדול אברהם שפירא ז"ל. קראתי כי קבע הרב ז"ל שעל יהודי אתיופיה לעבור גיור לחומרה ע"י הטפת דם ברית, ובכך שתבע מאיתנו גיור לחומרה הוא פתר לנו את בעיית הממזרות. (כי אם נאמר יהודים לכל דבר, אז יש בעיות קשות של ממזרות).
1. במידה והמידע נכון הוא, שֵאלתי היא איך הפיכת (ספק-) יהודי (ספק-) ממזר לגוי שכרגע התגייר, מועילה? שהרי אם נולד יהודי ממזר לא יעזור שום פסק ולא יועיל שום "גיור".
2. אשמח גם לשמוע דעת רבני תימן לגבי פסיקת חומרה זו, בפרט דעת רבך הרב הגאון יוסף קאפח ז"ל.
תודה רבה להקדשת זמנך.

תשובה: 

1-2. כל העניין של יהודי אתיופיה, לרבות בני הפלסמורה, לענ"ד מטופל היום בצורה מעשית והלכתית טובה, וחבל לעורר עניינים שיכולים רק לקלקל, כי מדובר בעניינים רגישים ורגשיים מאוד. לגופו של דבר, וללא כל קשר עם יהודי אתיופיה, אין צל של ספק שספק יהדות הוא גורם הלכתי חשוב בקביעת ממזרות, במיוחד כשמדובר בספק ממזרות, ובמיוחד כשמדובר שהקידושין והגירושין לא היו כדת משה וישראל.

תאריך: 
05/02/13 כ"ה שבט התשע"ג
x

Audio Playlist