תורת הרמב"ם

שאלה: 

בס"ד שלום לכבוד הרב!
אני נתקל בבעיה קשה, ואני מקווה שהרב יוכל לעזור לי. מאז שנחשפתי לשיטתו ההגותית של הרמב"ם, בפרט במורה ובהקדמה לפרקי אבות, אני מרגיש שרבים מהדברים שהאמנתי בהם (כמו רוב הציבור הדתי והחרדי בארץ) התערערו אצלי, אבל עם זאת אני מרגיש שאני מתחבר מאוד לשיטתו ושהיא קרובה יותר לאמת, לדעתי. אבל כעת אני נתקל בבעיה קשה - אני לא מצליח לקרוא ספרי מוסר ומחשבה של חכמי ישראל אחרים, כי כל פעם שאני מנסה לקרוא בהם כדי להתחזק ביראת שמים ושמירת המצוות, אני יותר עסוק בביקורת על הכתוב, ולפעמים לצערי אף זלזול כלפי המחבר, ויוצא שכרי בהפסדי.. האם הרב יכול להציע לי ספרי מוסר שהולכים לפי שיטת הרמב"ם או לפחות קרובים אליו?
תודה

תשובה: 

עליך לצרוב בתודעה שלך, שכשם שאין שני נביאים מתנבים בסגנון אחד, כך, וכל שכן, אין שני חכמים בתר תלמודיים (שלאחר שנפסקה הסנהדרין, מהרה יחדשה ה'), מתבטאים בסגנון אחד, או מבינים את דברי התנ"ך ודברי חז"ל בדרך אחת, ועד להכרעת הסנהדרין, אלו ואלו דביר אלוקים חיים. ולכן דברי מוסר הם הדברים היותר מוסכמים בין השיטות השונות, ועליך להתעלם מהשוני בדרכי הפרשנות, ולהתחבר אל האמת המוסרית, שבאה לידי ביטוי בספרי מוסר המפורסמים בעמנו. ובזאת תיבחן, ואולי זו הדרך המוסרית שמוצעת לך, להתעלות מעל לשוני שיש בין השיטות השונות, ובמיוחד לשוני שיש בין השיטות השונות לשיטת רבינו, לכבד ולהעריך כל חכמי ישראל, ולקבל מכל אחד כל דברי מוסר שיכולים לסייע לך ולכל יהודי בישראל, כדי לעלות ולהתעלות ביראת ה'.

תאריך: 
02/02/13 כ"ב שבט התשע"ג
x

Audio Playlist