החזר כספי על ידי דיווח לא מדוייק

שאלה: 

בס"ד שלום וברכה! אנחנו נדרשים לתת לבנינו טיפול רגשי בגלל בעיות כאלו ואחרות שיש לו. מכיוון שהוצאות הטיפול מרובות, בחרנו מרכז שהקופה מכירה בו, בכדי לקבל החזרים. כאשר בננו התחיל ובאנו לקבל את ההחזר, ראינו שהמזכירה נותנת לנו את צילום פרטי מנהלת המרכז בכדי לדרוש מהקופה החזר, במקום לתת את פרטי המטפלת של בננו. הסיבה לכך שבכדי לקבל את ההחזר צריך להציג תעודות מסויימות שרק למנהלת יש אותן, ולא למטפלת של בננו. המנהלת טענה שהיא לא רואה בכך בעיה, שכן זו סתם החלטה שרירותית של הקופה, ומדוע לא לעזור למי שאפשר במחירים שווים לכל נפש. על אף הפיתוי הגדול שבדבר, אנחנו חשים שיש כאן גזל. האמנם? חן חן

תשובה: 

אם הפקידה של המרכז היא המנהלת את הרישום והתיעוד, וההתכתבות עם כל הגורמים לרבות הקופה שלכם, די לכם במחאה, כדי שלא תהיו שותפים לדבר עבירה, אבל אם היא ממצאיה לכם מסמכים כוזבים, ואותם אתם שולחים לקופהשלכם, ביודעכם שהם כוזבים, הרי אתם מוציאים כסף מן הקופה, שלא כדין, על כל המשמעות שבדבר. ודברי הפקידה שיש לעזור למטפלת, כלל יהא נקוט בידכם, אין אדם חוטא ולא לו. כלומר יש חזקה שאדם לא עובר עבירה כדי לעזור לזולתו.

תאריך: 
30/01/13 י"ט שבט התשע"ג
x

Audio Playlist