השבעת יוסף לאחיו

שאלה: 

שלום לרב האם ההשבעה של יוסף לאחיו מחייבת את הדורות הבאים או שהם נקיים משבועתו זאת, ועשו זאת רק לפנים משורת הדין?
תודה רבה.

תשובה: 

ההשבעה של יוסף לאחיו, לא היתה השבעה פרטית לכל אח ואח, ברמה האישית, שהרי יוסף ידע שיישארו עוד מספר דורות במצרים, בגלל ברית בין הבתרים, והוא ידע שהפקידה (הגאולה), "פקוד יפקוד אתכם", היא מאוחרת, ולכן ההשבעה היתה על תקן שהם ציבור, עם עתידי, מעין קבלת רבים שהיא לדורות, כמו מעמד הר סיני שהברית היא לדורות.

תאריך: 
28/01/13 י"ז שבט התשע"ג
x

Audio Playlist