פיאות (סימנים)

שאלה: 

לרב שלום וברכה! שאלתי בעניין גידול פיאות כמנהג אבותינו הקדושים בתימן שהרי ידוע בזמן שעלינו מתימן גילחו אותנו בכח ומנעו מאיתנו תורה ומצוות וחטפו ילדינו ונמכרנו לעבדים ולשפחות ולא הונח לנו ולימדו אותנו ערכים כפרניים ואנטי דתיים ופגעו בנו פגיעה רוחנית והושפלנו עד עפר ונרמס כבודנו וכבוד תורתינו הקדושה לאחר מחקר מעמיק בעיניינים אלו היה נראה לי לנכון לגדל פיאות על מנת להחזיר עטרה ליושנה להראות לאותם רשעים ולבני בניהם שאנחנו עדיין פה ולא קיבלנו על עצמינו שימירו את דתינו שאנחנו ק"ק צנעא ואגפיה ובכל מחוזות תימן הוכרחו היהודים לגדל פיאות בכח כסימן היכר ליהודים המכונה בלשונם זינאניר הפיאות ישארו עימי עד יבוא המשיח במהרה בעז"ה השלה שלי אם זה יכול לפגוע בשידוכים להוריד את הפיאות בצער רב ולהחליט עם האשה לעתיד לגדל ולנסות לשכנעה או לעמוד על העקרונות ואם תרצה לקבל אותי כפי שאני.
תודה רבה

תשובה: 

אכן אין דבר יותר טוב מאשר להחזיר עטרה לישנה. ובין היתר גידול פאות. אולם לעולם צריכים אנו להיות שקולים, ולאזן בין הרצוי ובין המצוי. כי לצערנו, גידול פיאות בקרב בני עדתנו, לא זו בלבד, שהמגדל פיאות יהיה זר ומוזר בקרב אחרים, אלא אפילו בתוך בני עדתינו. ולא שאנו צריכים להתחשב בדעת המשנים, אלו ששינו צביונם המסורתי, אלא שעלינו לקחת בחשבון, שמא המגדל פיאות, במיוחד מי שהוא צעיר לימים, יישבר כשבני סביבתו ישימו אותו ללעג ולקלס. יתירה מזו, בעל שרוצה לגדל פיאות, יש והאישה מתנגדת לכך, כפי שציינת, שיש בחורות אפילו חרדיות שעלולות להירתע ולהימנע מלהיפגש עם בן תורה שמגדל פיאות ארוכות. לכן בדברים אלו צריך שיקול דעת זהיר, ולהתחיל בפיאות קצרות מאוד, ואט אט להוסיף באורכן.

תאריך: 
21/01/13 י' שבט התשע"ג
x

Audio Playlist