נושא נידה

שאלה: 

לרב שלום על פי דין תורה אנו יודעים שאישה נחשבת נידה מרגע שראתה דם עד סוף 7 ימים. ואז טובלת ומותרת לבעלה, אין מדובר על עוד ספירת 7 ימי נקיים, אלא זו חומרה של רבי זירא שנקבעה עפ"י אותה תקופה וכדי שלא יהיה בלבול בספירה. אני רוצה לדעת אם זו חומרה למה אסור לי לטבול אחרי 7 ימי הנידה אם אני לא עוברת על דין מדאורייתא?
תודה.

תשובה: 

הדמים היוצים מן האשה מאותו מקום, יש שהם דמי נדות. ויש שהם דמי זיבות. דמי נידות - מטמאים את האשה שבעה ימים, וגם אם ביום השביעי עצמו ראתה דם, נפסק הדם לקראת סוף היום, טובלת בליל שמיני וטהורה. דמי זיבות - אם היא זבה גדולה, צריכה לספור שבעה ימים נקיים, ורק לאחר מכן היא טובלת וטהורה. בעבר היו הנשים מחשבות בחשבון מיוחד, כדי לדעת מתי הדמים דמי נדות, ומתי הדמים הם דמי זיבות. וכךם יהיה לעתיד לבוא, שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו, ויתחדשו דיני הטהרות. בימינו, הנשים הפסיקו לחשב חשבונות, ולכן כל דם שהיא רואה, אפשר שהוא דם נדות, ודי בשבעה ימים, גם מלוכלכים בדמים, ואפשר שהם דם זיבות, והיא צריכה לספור שבעה ימים נקיים. וזהו ספק בדין תורה שיש להחמיר בו, ואין להקל בו כלל.

תאריך: 
16/01/13 ה' שבט התשע"ג
x

Audio Playlist