שאלה על מזוזה ועל סיר אמייל

שלום הרב, שני עניינים:
1) קלף ובית מזוזה חדשים במקום המזוזה הקיימת, בפתח שכבר יש בו מזוזה - האם לברך?
2) סיר ברזל יצוק המצופה מבפנים באמייל - האם ניתן להכשירו בהגעלה כרגיל?
תודה רבה וכל טוב, איל

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

1. כן.
2. אם האמאייל בלתי סדוק, אפשר להכשירו בהגעלה. יש מחמירים להגעילו שלוש פעמים.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪