עזרה במציאת פסוק מהמקורות

שאלה: 

במסגרת מחקר שאני עורך בתואר השני באוניברסיטה אשמח אם תעזרו לי במציאת פסוק/פתגם מהמקורות היהודיים לפיו - אין ממנים אדם למשרת שיפוט אפילו אם קיים עליו רינון בלבד. אני יודע שקיים משפט שכזה ואני פשוט לא מוצא אותו בברכה ותודה מראש

תשובה: 

נכון. כי אחת משבע התכונות הנדרשות לדיין: שם טוב, הרמב"ם סנהדרין, ב, ו. שו"ע, חו"מ, ז, יא. אם כי אמרו חז"ל, יומא, כב, ב, ש"אין מעמידין פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, שאם תזוח דעתו עליו, אומרין לו: חזור לאחוריך. ופירש המאירי, שם, שהכוונה לדופי משפחה, אע"פ שהוא הגון בעצמו.

תאריך: 
31/12/12 י"ח טבת התשע"ג
x

Audio Playlist