תיקון סופרים לס"ת ומגילה

שאלה: 

חנוכה שמח כבוד הרב!
1. איזה תיקון סופרים לס"ת מומלץ לכתיבת ס"ת בנוסח התימני?
2. מגילה שנכתבה לפי הנוסח התימני, אם ספרדי או אשכנזי רוצים לקרוא ממנה - האם יש בעיות הלכתיות המעכבות את זה?
3. האם מותר לי למכור מגילת אסתר שנכתבה בנוסח התימני לספרדי בלי ליידע את הקונה, או שמא אני צריך ליידע אותו?
4. היה ואם רצה הקונה הספרדי לקנות את המגילה - האם אני מחוייב לתקן אותה כפי נוסח ספרד באם ישנם שינויים?
5. באם ישנם שינויים במגילה והקונה לא מעוניין שאתקן אם צריך - האם מותר לי למכור לו אותה?

תשובה: 

להלן תשובות הסופר ר' הדר צברי הי"ו:
1) כל תיקון סופרים שהודפס עם פרשות לפי הרמב"ם, שינויי הנוסח לפי נוסח תימן ושצוינו בו האותיות המשונות לפי מסורתנו הינו כשר להעתיק ממנו. באם אתה מחפש הצעה לגבי תיקון שטכנית נוח להעתיק ממנו אנא כתוב אלי בפרטי. נוסח המגלה של יהדות תימן שונה בכמה מקומות מנוסחים אחרים. הוא זהה כמדומני לקודקס לנינגרד (ולא זכור לי כרגע אם גם לכתר ארם צובה). ברמת העיקרון הכתב לא מעכב אך יש בו עניין של מנהג (ראה שו"ת אגרות משה א"ח חלק ה' סימן ב'). שינוי הנוסח אמור לעכב ובוודאי שצריך להודיע לקונה לגבי הנוסח. לגבי הקריאה ממנה תלוי מאד בנסיבות. האם אותו קורא מוציא ציבור לא תימני ידי חובתם? באם כן, דבר זה אינו רצוי אא"כ זו המגילה הכשרה היחידה שיש עבור הציבור. האם זהו קורא שהזדמן לידו מגילה תימנית ופשוט עוכב בעת הקריאה? הוא בוודאי יצא ידי קריאה.
4) אם הקונה הספרדי רוצה מגילה בנוסח שלו כמובן שצריך להביא לו את מה שהוא ביקש. תיקון המגילה עלולה "להכתים" אותה ואולי להוריד מערכה, קשה מאד לתקן תיקון גדול בגוויל בלי שאיש לא ישם לב. באם המגילה על קלף (שכמובן אינו מעובד ואינו כשר לפי הרמב"ם ומסורתנו) התיקונים אמורים להשאיר פחות סימן למי שמיומן בתיקונים.
5) כמובן אם הקונה מבקש דווקא מגילה תימנית, מותר למכור לו. אולי הוא מחפש נוסח מקורי? לגבי שינויי מסורות בכתב שאינם מעכבים מצד הדין, הייתי מציין הסתייגות מסוימת. לפעמים מזדמנים לקוחות שאינם מבינים את מצוות המזוזה ויותר מעניין אותם הפאן ה"סגולי". ייתכן ואם נסביר להם עניינים אלו יתעכבו מאד בהשגת מזוזה לביתם או אפילו לא יקנו. לאנשים אלו כדאי פשוט למכור מזוזה כשרה מכל מסורת שתהיה.

תאריך: 
13/12/12 כ"ט כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist