מספר שאלות

שאלה: 

לרב שלום וחנוכה שמח
1. אני עובד בבית של בעלי צרכים מיוחדים וגם מדריך אותם כשעולות שאלות תורניות אני מנסה לענות בשפה פשוטה. האם על כך אמר שלמה המלך עליו השלום "רועה כסילים ירוע "? שכן הבנתי שמי שידריך כסילים יהפך לרע או שיהיה רע לו.
2. רבינו פוסק לחולי נפש רפואה שהיא לטייל בגינות יפות ולהסתכל על בניינים יפים. האם מותר גם להסתכל בבנייני ע"ז כגון גני הבהאיים בחיפה?
3. בברכת משה בברכות הראיה נפסק לברך על בריות נאות "שככה לו בעולמו" וגם על אשה. האם אין לחשוש להסתכל באשה? או שמא רק דרך התבוננות?

תשובה: 

1. רועה כסילים ירוע (משלי יד, כ) פירושו של דבר שאדם שמתרועע עם כסילים, בסופו של דבר ירוע, כלומר ילמד ממעשיהם הרעים, כך פסק רבינו בהלכות דעות, ד, ה, שאסור להתחבר לרשע מן הטעם הזה, וכך פירש רבינו בחיי פסוק זה, בחובת הלבבות, שער שמיני.
2. מי שסובל מדיכאון מותר לראות מראות יפים לצורך ריפויו, גם אם אותה ראייה בנסיבות רגילות, כרוכה באיסור דרבנן.
3. אכן גם הרואה את האישה כבריה נאה, מברך שככה לו בעולמו, אבל הני מילי, שראייתו אותה היתה מקרית ומזדמנת, כמו רשב"ג, ירושלמי, ברכות פרק ט, הלכה א, ובוודאי לא בדרך של הסתכלות והתבוננות.

תאריך: 
12/12/12 כ"ח כסלו התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist