מספר שאלות

שאלה: 

לרב שלום וברכה אני לומד בקורס של השגחת כשרות ולרב לא מציינים שם את דעת רבינו ואני ירא שמא אתבלבל בהלכה לי והלכה לעבודה
1. מה הרב ממליץ? בימי רביעי אני הולך לשיעור בהלכות רבינו אצל תלמיד שלך והוא המליץ לי ללכת ללמוד בכולל שלומדים שם שולחן ערוך לשאול את הרב מה נפסק ברמב"ם גם בזה אני חושש להכשל
2. מה הרב ממליץ?

תשובה: 

לך לקורס ולמד את אשר מלמדים, ועשה חיל בלימודיך. עם כל זאת, כל עניין שיש לך בו ספק אם הוא תואם שיטת רבינו, תוכל לשאול ונשתדל להשיבך. אם אתה חושש שמא אינך מודע להבדלים, תוכל לתמלל את השיעורים ולהראותם לחבר, תרתי משמע, ידיד שלך, ות"ח, והוא יפנה את תשומת לבך להבדלים.

תאריך: 
11/12/12 כ"ו כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist