אני בלדי או דרדעי?

שאלה: 

קראתי שו"ת של הרב על עניין זה אבל לי אישית זה לא פתר את הבעיה לכן אני פונה לרב.
1. אני לא יודע אם אני בלדי או דרדעי (שאמי אני לא). ואני לא יודע כמו מי אבותיי הלכו בפסיקת ההלכה. אני ממשפחת בדיחי. אודה לרב אם הוא יוכל לומר לי לאן אני משתייך, לפי איזה פוסק עליי ללכת, ומי הם הרבנים של ימינו שיוכלו לתת לי מענה בענייני הלכה וכד'.
2. אני בעז"ה מתגייס בסוף שנה ואני אשמח שהרב ינחה אותי באלו ספרים ללמוד הלכה למעשה, גם בעניינים הנוגעים לימינו וכן בענייני צבא.
תודה רבה.

תשובה: 

1. להבדיל אלף הבדלות, גם גוי שהתגייר גירות אמת, ינהג לפי בית המדרש שבו הוא לומד ומגבש את דרכו היהודית. כך כל אדם, שאינו יודע מהי מורשת אבותיו, ינהג לפי בית המדרש, שבו הוא לומד הלכה למעשה יום יום שעה שעה. חרף כל הנ"ל יש בדיחי בלדי, ויש בדיחי רמב"מי. איני מכיר בדיחי שאמי (ייתכן שיש). ואם כן, אם מדובר במשפחת בדיחי מצנעא, הרי לפחות ידוע לך שאינך שאמי. מכאן ואילך המשך להתחקות אחר שורשיך.
2. יש ספרים רבים וביניהם של סגן הרבצ"ר הרב אילן קרוב. עם כל זאת כדאי שיהיה לך רב מורה הוראה ואותו תשאל שאלות הלכה למעשה כי כלל גדול הוא, עשה לך רב והסתלק מן הספקות.

תאריך: 
02/12/12 י"ח כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist