דילוג לתוכן העיקרי

ברכה שלאחר האכילה

שאלה

לכבוד הרב שלום,
רציתי לבקש הסבר שיבהיר לי מתי עלי לברך לאחר האכילה "בורא נפשות רבות ומתי ברכה "מעין שלוש" ?

תשובה

כל דבר מאכל שאינו מזונות, ואינו משבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ, ואשר אכל או שתה כשיעור, צריך לברך בורא נפשות. ואילו על אכילת מזונות וכן על מינים שנשתבחה בהם הארץ, כשיעור, מברך ברכה מעין שלוש.