אינו סימן טוב שימכור אדם מקחו הראשון.

שאלה: 

שלום לרב
קידושין נט ע"א: רש"י ד"ה "ולא מסמנא מילתא" אינה סימן טוב שימכור אדם מקחו הראשון. אני מבין ורואה שהיום מוכרים דירה ראשונה כדי לקנות דירה חדשה ומרווחת יותר ולא מקפידים ולא חוששים לזה. אך מה הדין באדם שיש לו בית נוסף ובו הוא גר, ואת הדירה הראשונה שלו שקנה הוא משכיר כהשקעה. האם מותר לו למכור את הדירה הראשונה שלו שמשמשת להשקעה בדמי שכירות כדי לקנות דירה חדשה יותר שגם תשמש להשכרה?
תודה רבה.

תשובה: 

לפי רבינו, מותר. רבינו לא חש להלכה בענייני הסימנים הללו וכיו"ב. והבוטח בה' חסד יסובבנו.

תאריך: 
11/11/12 כ"ו חשון התשע"ג
x

Audio Playlist